Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna PROGRES

Oferta

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja indywidualna jest pierwszym spotkaniem z psychologiem, psychoterapeutą. Trwa 50 minut.

Służy określeniu natury problemu i poszukaniu odpowiedniej formy pomocy. Może to być kontynuacja spotkań z tym samym terapeutą, spotkania z innym terapeutą lub inna forma terapii (terapia rodzinna, grupowa, konsultacja psychiatryczna).

Terapeuta oferuje jakąś formę terapii, jeżeli uzna, że może się podjąć jej prowadzenia, ewentualnie proponuje rozważenie terapii u kogoś innego lub też innej formy pomocy. Klient rozważa, czy terapeuta konsultujący jest potencjalnie właściwym dla niego terapeutą i czy chce skorzystać z oferowanej pomocy. Często zdarza się, że przed podjęciem decyzji zarówno klient, jak i terapeuta potrzebują kilku dodatkowych spotkań.

Jeżeli w efekcie rozmowy konsultacyjnej zapadnie decyzja o podjęciu psychoterapii, na zakończenie ustala się jej zasady. Dotyczą one  celu terapii, formy, czasu jej trwania, wzajemnych zobowiązań.

Masz pytania? Napisz do mnie!

Scroll to Top