Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna PROGRES

Oferta

Strefa dzieci
i młodzieży

Zajmuję się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, a także poradnictwem rodzicielskim. 

W proces psychoterapii dzieci i młodzieży często włączeni są rodzice. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Obejmuje ono wywiad z rodzicami, którego celem jest zebranie informacji na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem.

Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1-2 spotkania z rodzicami oraz od 2 do 4 spotkań z dzieckiem. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną.

Diagnoza stawiana jest w oparciu o informacje z wywiadu  z rodzicami i dzieckiem oraz obserwację dziecka i wyniki testów psychologicznych. Po zakończonym procesie diagnostycznym planowane są oddziaływania terapeutyczne.

Terapia indywidualna zazwyczaj wsparta jest spotkaniami psychoedukacyjnymi, oraz spotkaniami informacyjnymi dla rodziców.

Prowadzę diagnozę i terapię w następujących obszarach:

  • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, zespół stresu pourazowego PTSD);

  • zaburzenia nastroju ( depresja, choroba afektywna dwubiegunowa);

  • zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość);

  • zaburzenia eksternalizacyjne (zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania);

  • tiki;

  • problemy psychologiczne/emocjonalne

  • problemy wychowawcze – rodzicom doświadczającym trudności w tym obszarze proponuję konsultacje indywidualne oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich;

Masz pytania? Napisz do mnie!

Scroll to Top