Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna PROGRES

poznajmy się

O mnie

Jestem mgr psychologii, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym (certyfikat Nr 733). Jestem absolwentką Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Pedagogiczne a także Studium Lokalne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej (PTTPB).

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, które nabyłam podczas dotychczasowej pracy zawodowej, pracując między innymi w Niepublicznym Oddziale Dziennego Pobytu dla Dzieci z Autyzmem w Ostrołęce, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Odbyłam staż kliniczny w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach, praktyki zawodowe w Szpitalu Wolskim w Warszawie na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym oraz Oddziale Psychiatrycznym Dziennym. Uczestniczyłam także w wolontariacie w Prywatnym Ośrodku Detoksykacyjno – Terapeutycznym.

Aktualnie jestem właścicielem Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej Progres gdzie prowadzę psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Ponadto pracuję w Ośrodku Środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Poddaję swoją pracę psychoterapeutyczną regularnej superwizji.

Zapraszam do współpracy. Umów spotkanie online.

Scroll to Top