Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna PROGRES

Oferta

Terapia
indywidualna

Jest to najpopularniejsza forma psychoterapii. Rozmowa, w której uczestniczy wyłącznie klient i psychoterapeuta. Sesje trwają 50 minut i odbywają się 1 raz w tygodniu o ustalonej porze. Długość terapii zależna jest od rodzaju doświadczanych trudności, nasilenia objawów i  motywacji klienta.

To klient decyduje, o czym chce mówić w czasie psychoterapii, zgodnie z tym, jakie stawia sobie cele i jakie nadzieje wiąże ze spotkaniami.

Myśli o podjęciu psychoterapii niemal zawsze towarzyszy pewnego rodzaju cierpienie i to właśnie ono jest punktem wyjściowym do rozmowy. 

Istotą psychoterapii jest zatem docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, które są źródłem negatywnych przeżyć i zachowań. Bardzo często te interpretacje są niepełne, zniekształcone lub przesadzone.  Jeśli w toku terapii uda się zmodyfikować sposób myślenia, idzie za tym zmiana emocjonalna i oczywiście także zmiana zachowań, co sprawia, że klient czuje się lepiej.

Jak każdą formę psychoterapii, także spotkania indywidualne poprzedza konsultacja, w czasie której klient określa swoje oczekiwania i wraz z terapeutą określa intensywność i czas trwania terapii, płatności, zasady kończenia spotkań.

Masz pytania? Napisz do mnie!

Scroll to Top